Ispiti za vanredne učenike

Ispitni rok za vanredne učenike biće    18 i 25.11. 2017. godine

 

 1. Ispitni rok za vanredne učenike biće  18 i 25.11. 2017. godine.

 2. Prvi ispitni datum je za opšteobrazovne predmete i pismene zadatke, na drugom se polažu stručni ispiti i usmeni iz opšteobrazovnih predmeta.
 3. Za iznos i predmete koji se polažu pozvati školu na tel. 015/514-837

 4. Uplatnice poslati poštom ili faksom na :
  ,, Posavotamnavska srednja škola"
  ul.Svetog Save BB.
  15225 Vladimirci
  faks 015/514-506
  e-mail. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 5. Prijava ispita i dostavljanje uplatnice za polaganje ispita je 7 dana do poladanja ispita

 6. Termini konsultacija i priprema iz pojedinih predmeta biće naknadno objavljeni na sajtu škole

 7. Na ispit sa sobom obavezno poneti spisak predmeta koje polažu.