Geodetski planovi

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА ВЛАДИМИРЦИ

Привремени-незванични

БОДОВИ ИСПИТА ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ

У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

Ученика IV разреда школске 2015/2016. године

СМЕР: ГЕОДЕТСКИ ТЕХИЧАР-ГЕОМЕТАР

Редни

број

Презиме и име ученика

oстварен број бодова из геодетских планова

 

 1.  

Атанасовски Бојан

80

 1.  

Бракус Милка

52

 1.  

Весић Филип

55

 1.  

Видаковић Милица

55

 1.  

Вићентић Бојан

95

 1.  

Гајић Никола

55

 1.  

Деспотовић Ђорђе

100

 1.  

Исаиловић Мирјана

70

 1.  

Јеремић Никола

65

 1.  

Којић Милица

65

 1.  

Кимпанов Немања  

85

 1.  

Кнежевић Марија

52

 1.  

Лазић Марија

55

 1.  

Лазаревић Ана

55

 1.  

Лекић Никола

55

 1.  

Матић Урош

55

 1.  

Машић Бојан

90

 1.  

Машић Никола

90

 1.  

Миловановић Александар

80

 1.  

Миловановић Марко

61

 1.  

Мирковић Урош

70

 1.  

Митровић Милош

71

 1.  

Млађеновић Никола

55

 1.  

Мићановић Милош

70

 1.  

Николић Јована

90

 1.  

Николић Никола

55

 1.  

Одаљ Бранко

90

 1.  

Павловић Јована

90

 1.  

Павличевић Милош

85

 1.  

Петровић Јасмина

70

 1.  

Радовановић Милан

62

 1.  

Станојков Давид

55

33.

Филић Дијана

55

34.

Цветковић Стефан

55

35.

Пандуров Владимир

52

36.

Камберовић Ана

52

37.

Јовичић Ана

55

Владимирци, 6.6.2016.год.                                           КОМИСИЈА:

Јелена Јаковљевић

Бождар Живановић

Драгица Живановић