Popravni ispiti i pripremna nastava

Pripremna nastava i popravni ispiti


  1. Popravni ispit za predmeta Drzavno uređenje je 27.8.2019. god u 9h. profesorka Vera.

  2. Maturski ispit za pravne tehnicare u 9.30h. profesorka Vera.

  3. Pripremna nastava za predmet Mehanika I2 odeljenja će biti 20,21,22 i 23.8 od 08.00 do 10.30, kod profesora Božanica