Ispiti za vanredne učenike

  • Štampa

Ispiti za vanredne učenike su u subotu 18 juna 2016. godine od 08.00 do 14.00 časova.

Detaljne informacije o polaganju ispita možete dobiti kod sekretara škole na tel. 015/514-837