Popravni ispiti i pripremna nastava

Pripremna nastava i popravni ispiti za redovne učenike će biti održani posle 22 avgusta po sledećem planu: 

Pripremna nastava i popravni ispiti

 1. Fizičko vaspitanje 22.8. u 8.00 sati, prof Leontić
 2. Ruski jezik 22.8. u 9.00 sati prof Dragica Velisavljević
 3. Geodezija pripreme od.22.8. do 26.8. od 08.00 do 14.00
 4. Geodezija ispit 29.8.2016 god u 08.00

 

 1. Geodetska merenja - pripreme od.22.8. do 26.8. od 08.00 do 14.00
 2. Geodetska merenja ispit 30.8. u 08.00 sati

 1. Tehnologija obrade 23 i 24.8.2016 od 8-11 sati
 2. Hidraulika i pneumatika 23 i 24.8.2016 pd 11-13 sati.
 3. Ispit iz oba predmeta kod profesora Cana Božanića 26.8.2016. u 09.00 sati


 1. Osnovi prava pripremna nastava 22-24.8.2016 od 08. do 10.30 sati
 2. Osnovi radn. prava i poslovi prav. prometa 22-24.8. od 10.30 do 14.30
 3. Ispit Osnovi prava 25.8. u 10.00 sati
 4. Ispit Osnovi radn. prava i poslovi pr. prometa 30.8. u 9.00 sati