Aktiv srpskog jezika i književnosti i stranih jezika

Aktiv srpskog jezika i književnosti i stranih jezika

 

Aktiv jezika

            Engleski jezik:

Predmetni profesori: Stanisavljević Nevena, Ana Bogunović Cvetković, Lazić Vladimir

Naziv udžbenika i izdavači:

1. godina:

Naziv udžbenika: Chill out 1, udžbenik i radna sveska, engleski jezik za 1. razred srednjih stručnih škola

Izdavačka kuća: Klett

Autori: Karla Tkadlečkova, Tazem Manesorali Perna, Dana Krulišova, Ljiljana Poša

2. godina:

Naziv udžbenika: Chill out 2, engleski jezik za drugi razred srednjih stručnih škola

Izdavačka kuća: Klett

Autori: Karla Tkadlečkova, Marta Henderson, Radmila Viskočilova, Natalija Orlova, Ljiljana Poša

3. godina:

Naziv udžbenika: Chill out 3, udžbenik i radna sveska, engleski jezik za 3. razred srednjih stručnih škola

Izdavačka kuća: Klett

Autori: Karla Tkadlečkova, Katerina Kacerovska, Petra Mrzenova, Ljiljana Poša

4. godina:

Naziv udžbenika: Way up 4, udžbenik i radna sveska, engleski jezik za 4. razred srednjih stručnih škola

Izdavačka kuća: Klett

Autori: Joanne Collie, Zlata Vasić, Marija Lazović

Učenici svih razreda imaju dva časa engleskog jezika nedeljno, osim odeljenja ekonomskih tehničara, koji imaju tri časa engleskog jezika nedeljno, odnosno 70 časova na godišnjem nivou.

U okviru nastave engleskog jezika, učenici stiču znanja iz različitih oblasti jezika kao što su: listening, speaking, reading, writing... Učenici takođe stiču znanja u okviru svoje struke kroz obrađivanje tekstova u kojima su sadržane i obuhvaćene reči karakteristične za datu struku.

Udžbenici su bazirani na modernom metodičkom pristupu i sadrže aktivnosti koje ohrabruju učenike da razmišljaju i govore o problemima sa kojima se suočavaju kada koriste engleski jezik.

U svakoj lekciji radne sveske nalaze se vežbanja za utvrđivanje gramatike, povećanje fonda reči i razvijanje veština čitanja, slušanja i pisanja. Udžbenik i radnu svesku prati obilje audio i video materijala koji doprinose kvalitetnijim i sadržanijim časovima.

 Srpski  jezik:

Povodom Savindana organizovan je prigodan kulturnoumetnički program, u saradnji sa profesorom muzičke umetnosti, Đorđem Vasićem, koji je bio zaslužan za pripremu muzičkih deonica. Aktiv je pripremio program i za proslavu Dana škole (20. februara). U realizaciji su učestvovali učenici različitih odeljenja i smerova naše škole.

 TAKMIČENJA

Opštinsko takmičenje pod nazivom Književna olimpijada održano je u školi 12. 3. 2016. Učestvovalo je dvanaest učenika, od kojih su se dve učenice (odeljenje 4/3) plasirale na okružni nivo takmičenja.

Na školskom takmičenju iz Srpskog jezika i jezičke kulture nivo prolaznosti na opšinski nivo je postigla samo jedna učenica (odeljenje 4/2).

UDŽBENICI

Za prvi razred:

Dr Ana Stišović Milovanović, dr Olivera Radulović i dr Vukosava Živković, ČITANKA ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA, Eduka, 2014.

Dr Duška Klikovac i mr Ljiljana Nikolić, SRPSKI JEZIK ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, Eduka, 2014.

Za drugi razred:

Dr Ana Stišović Milovanović, i dr Vukosava Živković, ČITANKA ZA DRUGI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA, Eduka, 2014.

Dr Duška Klikovac i mr Ljiljana Nikolić, SRPSKI JEZIK ZA DRUGI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, Eduka, 2014.

Za treći razred:

Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić, ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA ZA TREĆI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, ZUNS, više izdanja.

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA, više izdanja.

Za četvrti razred:

Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić, ČITANKA SA KNJIŽEVNOTEORIJSKIM POJMOVIMA ZA ČETVRTI RAZRED SREDNJE ŠKOLE, ZUNS, više izdanja.

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA, više izdanja.