Stručni Timovi

 • Štampa

 

STRUČNI TIMOVI ZA ŠKOLSKU 2015/16. GODINU

TIM ČLANOVI
Tim za razvojno planiranje i Tim za razvoj školskog programa
 • ·Milan Isailović
 • ·Mioljub Rogić
 • ·Momir Vuletić
 • ·Denis Pavlović
 • ·Dušanka Stefanović
 • ·Samanta Okovacki
 • ·Đorđe Vasić
Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Milan Isailović
 • Mile Đukanović
 • Dragan Obrenović
 • Zdenka Mikić
 • Ivanka Milosavljević
 • Samanta Okovacki
 • Biljana Pavlović
 • Snežana Đukić
 • Marko Petronić
Tim za samovrednovanje rada škole
 • ·Milan Isailović
 • ·Dejan Jeremić
 • ·Samanta Okovacki
 • ·Dubravka Nosović
 • ·Zdenka Mikić
 • ·Vladimir Glišić
 • ·Ana Bogunović Cvetković
 • ·Ana Gemaljević
 • ·Nevena Stanisavljević
 • ·Dušanka Stefanović
 • ·Roditelj
 • ·Učenik
Tim za praćenje stalnog stručnog usavršavanja
 • Biljana Radović
 • Milan Jović
 • Vladimir Lazić
 • Zorica Živanović
 • Marko Isaković
 • Biljana Živković
 • Daliborka Marjanović
 • Aleksandra Savić
Tim za marketing škole
 • Arsovski Momčilo
 • Stefanović Rade
 • Mioljub Rogić
 • Milivoj Jović
 • Dragan Obrenović
 • Đoka Filipović
 • Aleksandra Radojković
 • Vladimir Glišić
Tim za karijerno vođenje
 • Milica Đurić
 • Dragica Velisavljević
 • Jovanović Vera
 • Rafailo Mandić
 • Pavlović Danijela
 • Jelena Jakovljević
 • Petrović Maja
 • Aleksandra Savić
 • Dragan Obrenović
 • Samanta Okovacki
Tim za inkluzivno obrazovanje 
 • ·Mile Đukanović
 • ·Cane Božanić
 • ·Rade Stefanović
 • ·Jelena Jakovljević
 • ·Aleksandra Radojković
 • ·Zdenka Mikić
 • ·Mioljub Rogić
 • ·Branko Gajić
 • ·Snežana Đukić
 • ·Vladimir Glišić
 • ·Branko Simić
 • ·Dejan Jeremić
 • ·Dragica Velisavljević
 • ·Predrag Gajić
 • ·Ivanka Milosavljević
 • ·Biljana Pavlović
 • ·Smiljka Petrović
 • ·Vera Jovanović
 • ·Ana Bogunović Cvetković
 • ·Dušica Njagojević
 • ·Denis Pavlović
 • ·Đoka Filipović
 • ·Momčilo Arsovski
Pedagoški kolegijum  Direktor, stručni saradnik i rukovodioci stručnih veća