Pobednički pehar.

pehar5

Pobednički pehar za osvojeno prvo mesto