Računarski oblak

  • Štampa

SUDECI PREMA REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA koje je obavila kompanija Colt, vecina direktora informatickih odeljenja u evropskim kompanijama veruje da ce „racunarski oblak" do 2014. godine postati njihova glavna operativna platforma.

Iako je manji broj kompanija prijavio da su vec pocele da uvode usluge iz „oblaka" (16%), mnoge druge veruju da ce „oblak" postati njihov najznacajniji IT operativni metod do 2014. godine (60%).

U istraživanju je ucestvovalo 500 direktora IT odeljenja, od kojih je 100 bilo iz Velike Britanije, a ostali iz Francuske, Nemacke, Španije i zemalja Beneluksa.

Rezultati istraživanja su pokazali kljucne izazove u prihvatanju racunarstava u oblaku s obzirom na to da kompanije žele da iskoriste prednosti skalabilnog planiranja resursa koje oblak može da ponudi.

Istraživanje je otkrilo da 58% ispitanika smatra da je jednostavnost prelaska kljucni izazov za prihvatanje oblaka, pored garancije kvaliteta (55%), opravdanosti ulaganja (55%) i upravljanja bezbednošcu i kontrole podataka (54%).

„Iako je apsolutna primena usluga iz oblaka teško izvodljiva, ovaj trend je ocigledan", kaže Mark Leonard iz kompanije Colt. „Kompanije sve više prihvataju tu vrstu usluga zbog potrebe za brzinom i agilnošcu u današnjem poslovnom okruženju."

Bezbednost podataka je poseban problem za kompanije u Velikoj Britaniji i Nemackoj, izjavilo je 74%, odnosno 70% IT rukovodioca iz tih zemalja. Pored toga, zavisnost od jednog dobavljaca (46%) i geografska lokacija davaoca usluga racunarskog oblaka (31%) predstavljaju problem za IT rukovodioce, tvrde istraživaci iz kompanije Colt.

Privatni oblaci su popularna opcija u Španiji (58%), Nemackoj (57%) i Velikoj Britaniji (56%). Mnogi IT rukovodioci smatraju da privatni oblaci rešavaju problem bezbednosti, ali su skalabilni u manjoj meri i prave vece operativne troškove.