U školi

Posavotamnavska Srednja škola Vladimirci, ima veoma široko i veoma stručno polje rada i obrazovanja učenika. Poseduje savremenu informatičku tehnologiju, ima savremenu halu za fizcko vaspitanje, sopstvenu biblioteku ...

Raspored časova za školsku 2020/2021. godinu


U školi radi stručno nastavno osoblje sledećih profila:
6 diplomiranih ekonomista
7 diplomiranih maš¡inskih inženjera
2 diplomirana elektro inženjera
1 diplomirani inženjer organizacije rada
3 diplomirana geometra
1 inženjer geodezije
2 profesora informatike
3 diplomirana pravnika
3 profesora matematike i još
20 profesora raznih profila.
U školi ima ukupno 770 ucenika.


Škola je predvidela dogradnju sledecih školskih objekata:

 • Dogradnja glavne školske zgrade ,
 • Izgradnja radionice,
 • Izgradnja doma za stanovanje učenika kapaciteta 250 učenika.

dom

U našoj školi se vrsi prekvalifikacija za sledeca zanimanja:
1. Mašinske tehničar za kompjutersko konstruisanje
2. Bravar
3. Automehanicar
4. Metalostrugar
5. Metaloglodač
6. Trgovac
7. Ekonomske tehničar
8. Kuvar
9. Konobar

U planu su i prekvalifikacije za sledeća zanimanja:
1. Geometar
2. Poslasticar

Škola ima četiri kabineta informatike koji su opremljeni sa:

 • 80 DualCore računara
 • Računari su povezani intranetom u lokalnu mrežu a pomoću servera omogućen je pristup svim klijentima mreže
 • Svim računarima je omogućen pristup internetu
 • Profesionalni A3 skener visoke rezolucije
 • Ploter za crtanje radioničkih crteža i planova maksimalne širine 27 inča
 • Profesionalni A3 grafički tablet sa optičkom olovkom i mišem
 • Digitalna olovka logitech
 • Štampači A4 laserski, ink-džet, štampač-skener i matrične štampače
 • 50 web kamera povezanih u mrežu preko net meetinga, koje pružaju mogućnost međusobne razamene živih slika i zvuka
 • Dodatnu opremu i odgovarajući softver za učenje stranih jezika
 • Savremene programske cad pakete za crtanje i 3D modeliranje mechanical desktop i licenciran Proengineer Wildfire 3.0
 • Interaktivna metoda učenja, nastava se izvodi u kabinetima informatike korišćenjem videobima.
 • Škola poseduje licenciran softver Microsoft-a