Ekskurzija 2015/2016

  • Štampa

 Maturska eksurzija u kolskoj 2015-2016

Prag-Drezden

prague-4

 

Maturska eksurzija u kolskoj 2014-2015.g. za u?enike ?etvrtih razreda, izvodena je na relaciji Vladimirci- Budimpeta- Prag Drezden - Vladimirci, u organizaciji K.D. "Venera" abacu vremenu od 25.10.2015. do 29.10.2015.godine.

 

Pratioci u?enika su bili razredne stareine: Filipovi? ?oka koji je bio ujedno i vo?a ekskurzije, Arsovski Mom?ilo, Bogunovi? Ana, Njagojevi? Duica, Pavlovi? Denis i Samanta Okovacki kao i direktor kole Milan Isailovi?. Sve vreme ekskurziju je pratio lekar Jasmina Osmanovi?a iz M.C.abac i turisti?ki vodi? Dragan Ponjevi? iz agencije Venera.

Vonja se izvela preko Subotice i Horgoa sa usputnim zadravanjem zbog predaha i obavljanja carinskih formalnosti.

Dolazak u Prag bio je u ve?ernjim ?asovima, gde su u?enici ve?erali i otili u svojim sobama na odmor. Smetaj je bio u hotelu Olimpik, hotel sa 4 zvezdice, u sobama sa tri i ?etiri kreveta.

Drugog dana posle doru?ka obili smo centar Praga, Vaklavske namesti sa spomenikom Sv.Vaklava, Staromestske namesti, Tinovu crkvu, spomenik Jan Husu, gradsku ku?u sa ?uvenim astronomskim satom, Staru idovski gradsku ku?u i ostale spomenike u centru Praga.

Tre?eg gana posle doru?ka obili smo tvr?avu i sve objekte u njenom sastavu. Brodom smo obili Karlov most i ui centar Praga.

Posle ve?ere do kasnim ve?ernjim satima u?enisi su imali zabavu u diskoteci Hani Bani (jedna od najve?ih diskoteka u Pragu).

?etvrti dan smo otputovali u Drazden. Tamo smo obili ui centar Drezdena, gde smo posetili impozantne palate i parkove.

Petog dana posle doru?ka krenuli smo ka Bratislavi gde smo isto tako obili ui sentar starog dela grada.

Posle obilaska Bratislave nastavili smo put Horgoa Novog sada i Vladimiraca.

Na nau radost vremenski uslovi su nam bili naklonjeni i obezbedili na da uglavnom realizujemo sve predvi?ene sadraje planom ekskurzije.

Maturska ekskurzija je izvedena bez incidenata, maksimalnim angaovanjem profesora situacija je bila uvek pod kontrolom.

Zbog uspenosti ove ekskurzije predlaemo da i slede?e godine ekskurzija bude vezana za neku vanu temu iz istorije civilizacije, kako bi se i na ovaj na?in zaokruio sistem znanja ste?en tokom srednjokolskog kolovanja.

Legenda o Karlovom mostu

 

 

drezdenx