Kros RTS-a

  • Štampa

Kros RTS-a u naoj koli

kros3-m

 

U petak 13 maja u naoj koli odran je tradicionalni kolski kros pod pokrovitweljstvom RTS-a. Na krosu su u?estvovali svi u?enici Posavotamnavske srednje kole. 

kros1

kros3

kros2