Plan upisa za vanredne za 2022 godinu

Смер

Преквалификација

Доквалификација

Геодетски техничар-геометар

5

5

Економски техничар

5

15

Правно-пословни техничар

5

15

Машински техничар за компјутерско конструисање

5

15

Машински техничар моторних возила

5

20

Аутомеханичар

5

0

Бравар

5

0

Конобар

5

0

Кувар

5

0

Посластичар

5

0