Aktivnosti u školi

Roditeljski sastanak

Roditeljski sastanak .....

Projekti

.

Ispiti za vanredne u?enike

Ispiti za vanredne u?enike su u subotu 18 juna 2016. godine od 08.00 do 14.00 ?asova.

Detaljne informacije o polaganju ispita moete dobiti kod sekretara kole na tel. 015/514-837

Đački parlament

Đački parlament ....

 

Potkategorije