Aktiv ugostitelja

AKTIV UGOSTITELJA

 

PREDMETNI NASTAVNICI:

Obrazovni profil Kuvar:

Predsednik aktiva: Milivoj Jovic

?lan: Mileva Lovcevic

?lan: Milan Jovic

Obrazovni profil Konobar:

?lan: Dragan Obrenovi?

Obrazovni profil Poslasti?ar:

?lan: Danijela Pavlovi?

Koordinator i stru?ni saradnik prakti?ne nastave:

Mioljub Lazarevi?

Plan rada aktiva ugostitelja za skolsku 2015/2016 godinu

 

Predlog rada za kolsku 2015/2016 godinu se odnosi na program stru?nog osoblja usavravanja nastavnika i u?enika, predlog unapre?enja uslova za rad i u?enje.

Plan program definisan je na aktivnosti u?enika i nastavnika:

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom kolske godine:

  • Jednodnevna ekskurzija (posete ugostiteljskim manifestacijama)
  • 16.09.2015-19.09.2015. PACKTECH EXPO BALKAN, ''BIOBALKAN EXPO'' Beograd (prisustvo-obilazak)
  • 25.09.2015-26.09.2015. Festival kafe, ?aja i toplih napitaka ''CoffeeFest 2015'' (prisustvo obilazak)
  • 02.10-03.10.2015. Dani ljive i proizvoda, prezentacija hladnog predjela kanapei abac (prisustvo-obilazak)
  • 25.11.2015-28.11.2015 Sajam etno hrane i pi?a Beograd (prisustvo-obilazak)
  • 05.12.2015 RAVANGRAD WINE FEST Sombor (prisustvo-obilazak)
  • 2016. ZBOR TURISTI?KIH RADNIKA SRBIJE
  • 18.02.2016-21.02.2016 Sajam turizma; Sajam vina Beograd (prisustvo-obilazak)
  • 09.05.2016-11.05.2016 Medjunarodni gastro festival Ljubovija (takmicenje)
  • Republi?ko takmi?enje

Stru?no usavravanje seminari za nastavni?ke stru?nih predmeta u oblasti obrazovnog profila za kuvar, konobar i poslasti?ar.

U okviru vannastavne aktivnosti:

            15.09.2015.                                                     Svetska akcija ''O?istimo svet''