Republi?ka takmi?enja

Prvo i te?e mesto za nae geometre

Na republi?kom takmi?enju iz geodezije koje je odrano ove godine u ?a?ku 4 i 5 aprila 2014. godine, nai u?enici su pokazali veoma dobar uspeh osvojivi 1 i 3 mesto iz geodetske grupe predmeta. Prvo mesto osvojio je Milan Gavrilovi? u?enik IV4 , a tre?e mesto Stamenov Aleksandar. Zna?i prva tri mesta na republi?kom takmi?enju je uzela naa kola. Istog dana bilo je i republi?ko takmi?enje iz matematike na kome je ?arni? Sava osvojio peto mesto. ?estitamo u?enicima na pokazanom znanju i uspehu na republi?kom takmi?enju kao i naim kolegama koji su dobro  pripremili nae u?enike.

snb12236 resize