• Štampa

pehar2

Pobedni?ki pehar za osvojeno prvo mesto u reavanju ahovskih problema