Plan konsultacija i pripremne nastave za vanredne učenike

PLAN KONSULTACIJA I PRIPREMNE NASTAVE ZA VANREDNE UčENIKE

 

Ponedeljak

Utorak

Sreda

četvrtak

Petak

Vladimir

Glišić

12:00-14:00

Ivanka

Milosavljević

12:30-13:15

Danijela Martinović

13:30-14:00

13:30-14:00

Rade

Petrović

10:00-12:00

Rade

Stefanović

10:55-11:40

Mirjana

Petrović

11:40-12:30

11:00-11:45

Miloš Milosavljević

11:00-12:00

Zdenka

Mikić

9:00-10:00

Nikola

Paunović

8:00-9:00

8:00-9:00

Kristina

Pantelić

10:45-11:30

Vladimir

Lazić

11:00-12:30

Smiljka

Petrović

08:00-09:00

Milan

Petrović

11:40-12:30

9:50-10:50

Zorica

Živanović

10:15-11:00

Mile

Đukanović

12:30-14:00

Života

Lazarević

11:00-13:00

Goran

Jovanović

10:00-11:30

Ljiljana

Milovanović

08:10-9:00

Denis

Pavlović

12:35-14:00

13:25-14:00

Jadranka

Grbović

11:00-11:45

9:00-9:45

Olja

ilić

8:10-10:05

Zorica

Ivković

10:00-11:30

Miloš

Pavlović

08:00-12:00

Danijela

Manojlović

10:00

Mileva

Lovčević

10:00-11:00

Obrenović

Dragan

12:00-13:30

Ana

Cvetković

10:00-11:30

Zora

Vasić

10:00-12:00

Vera

Jovanović

12:30-14:00

10:00-10:55

Branko

Martinović

13:30-14:00

Rade

Janković

10:05-10:50

Cane

Božanić

13:30-14:00

Goran

Lekić

11:40-14:00

Dragana

Đorđević

8:10-10:50