Aprilski ispit za vanredne učenike

APRILSKI ROK ZA VANREDNE UČENIKE

22.4.2023.god. za opšteobrazovne predmete

29.4.2023.god. za stručne predmete

Rok za prijavu i uplatu je 15.4. 2023. god.

Konsultacije i pripremna nastava je do 20.4.2023. god.