Junski ispitni rok za vanredne

Junski ispitni rok je 22.juna 2024.godine za opšteobrazovne i 29. juna 2024. godine za stručne ispite od 8h. 

 

VAŽNO: zbog promene broja računa škole, proverite da li ste dobro popunili uplatnicu, primer imate na sajtu