Oktobarski ispitni rok za vanredne

Oktobarski ispitni rok je 28.oktobra za opšteobrazovne i 4. novembra za stručne ispite od 8h. Uplate najkasnije 7 dana pre ispitnog roka