IAKO SE BROJ KORISNIKA FACEBOOKA na globalnom nivou i dalje pove?ava(prema poslednjim podacima Facebook ima oko 700.000.000 korisnika irom sveta), najve?a svetska drutvena mrea je u maju ostala bez 6.000.000 korisnika u SAD.

 Broj korisnika Facebooka je u maju pove?an za 11.800.000. Ipak, radi se o manjem porastu nego u aprilu ove godine kada je svoj profil na Facebooku otvorilo 13.900.000 novih korisnika, ili u nekim mesecima 2010. godine kada je taj broj rastao i za vie od 20 miliona mese?no.

S druge strane, broj korisnika u SAD se smanjuje. U aprilu, Facebook ih je u SAD imao 155.200.000, to je vie od polovine ukupnog broja stanovnika, dok im je krajem maja broj smanjen na 149.400.000. Vredi pomenuti da je smanjenje broja korisnika zabeleeno i u nekim drugim zemljama u Kanadi je u maju broj korisnika smanjen za jedan i po milion, a u Velikoj Britaniji za sto hiljada.

Dok predstavnici Facebooka ne izraavaju preveliku zabrinutost zbog objavljenih podataka i navode da se polovina njihovih korisnika svakog dana povezuje s mreom, neki analiti?ari smatraju da je dolo do zasi?enja, posebno u situacijama kada veliki procenat stanovnika neke zemlje koristi mreu, kao to je to slu?aj u SAD. Osim toga, pojedini korisnici se prijavljuju za kori?enje mree, neko vreme isprobavaju njene mogu?nosti, a zatim gube interesovanje i odjavljuju se, tako da je fluktuacija korisnika uobi?ajena pojava.

Po njihovom miljenju, pravi problemi za Facebook bi mogli da nastanu ukoliko se pojavi neka druga drutvena mrea sa atraktivnim mogu?nostima i po?ne da mu preotima korisnike.