Potrebe i viskovi

 

 

Прелиминарна листа радних маста за којима је престала потреба

 

 1

Професор познавања робе

50%

 2

Професор маш.групе предмета

50%

 3

Професор екон.гр.предмета

200%

 4

Професор информатике

50%

 5

Професор руског језика

70%

 6

Професор хемије

40%

 7

Професор психологије

15%

 8

Професор практ. наст. кувара

100%

 

 

 

 

 

 

Прелиминарна листа слободних радних маста

 

Ред.

бр.

Слободно радно место, предмет

Проценат слободног радног места, предмета

Напомена


1

 

Стручни сарадник

100 %

Упражњено радно место

2

Професор математике

200 %

Нестручно заступљено

3

Професор физике

50 %

До повратка запослене са породиљског

4

Геодетска мерења и рачунања

100 %

Нестручно заступљено